GIÁ TIỀN MÁY LẠNH DAIKIN , PANASONIC, LG , SAMSUNG, REETECH , SANYO, CARRIER, NAGAKAWA, MITSUBISHI | 2013

GIÁ TIỀN MÁY LẠNH DAIKIN , PANASONIC, LG , SAMSUNG, REETECH , SANYO, CARRIER, NAGAKAWA, MITSUBISHI  | 2013

GIÁ TIỀN MÁY LẠNH DAIKIN , PANASONIC, LG , SAMSUNG, REETECH , SANYO, CARRIER, NAGAKAWA, MITSUBISHI | 2013

Hotline : 09.353.88.676

MÁY LẠNH DAIKIN – SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN – NHẬT – BẢO HÀNH 1 NĂM
Model Công suất máy lạnh giá tiền
Chú thích
Máy lạnh Daikin FTE25LV1V 1 Ngựa – 1Hp 6,750,000 Loại thường model 2013

Bảo hành 4 năm cho máy nén

Máy lạnh Daikin FTE35LV1V 1,5 Ngựa – 1,5Hp 8,900,000
Máy lạnh Daikin FTE50LV1V 2 Ngựa – 2Hp 13,500.000
Máy lạnh Daikin FTE60LV1V 2,5 Ngựa – 2,5Hp 18,500.000
Máy lạnh Daikin FTKD25GVMV 1 Ngựa – 1Hp 8,800,000 Inverter Gas R22

Bảo hành 4 năm cho máy nén

Máy lạnh Daikin FTKD35GVMV 1,5 Ngựa – 1,5Hp 10,900,000
Máy lạnh Daikin FTKD50GVM 2 Ngựa – 2Hp 16,800.000
Máy lạnh Daikin FTKD60GVM 2,5 Ngựa – 2,5Hp 23,500.000
Máy lạnh Daikin FTKS25EVMV 1 Ngựa – 1Hp 9,600,000 Inverter Gas R410A

Bảo hành 4 năm cho máy nén

Máy lạnh Daikin FTKS35EVMV 1,5 Ngựa – 1,5Hp 11,800,000
Máy lạnh Daikin FTKS50FVMV 2 Ngựa – 2Hp 18,400.000
Máy lạnh Daikin FTKS60FVMV 2,5 Ngựa – 2,5Hp 25,500.000
MÁY LẠNH PANASONIC – SẢN XUẤT TẠI MALAYSIA – NHẬT - BẢO HÀNH 1 NĂM
Model Công suất máy lạnh giá tiền Chú thích
Máy lạnh Panasonic KC9PKH-8 1 Ngựa – 1Hp 7,250,000 Loại thường model 2013
Máy lạnh Panasonic KC12PKH-8 1,5 Ngựa – 1,5Hp 8,950,000
Máy lạnh Panasonic KC18PKH-8 2 Ngựa – 2Hp 13,600,000
Máy lạnh Panasonic KC24PKH-8 2,5 Ngựa – 2,5Hp 19,000,000
Máy lạnh Panasonic C9PKH-8 1 Ngựa – 1Hp 8,900,000 Tạo Ion, hệ thống lọc không khí nanoe-G
Máy lạnh Panasonic C12PKH-8 1,5 Ngựa – 1,5Hp 11,500,000
Máy lạnh Panasonic C18PKH-8 2 Ngựa – 2Hp 16,800,000
Máy lạnh Panasonic C24NKH-8 2,5 Ngựa – 2,5Hp 17,700,000
Máy lạnh Panasonic TS9PKH-8 1 Ngựa – 1Hp 9,800,000 Inverter Gas R410A
Máy lạnh Panasonic TS12PKH-8 1,5 Ngựa – 1,5Hp 11,850,000
Máy lạnh Panasonic TS18PKH-8 2 Ngựa – 2Hp 17,200,000
Máy lạnh Panasonic S24MKH-8 2,5 Ngựa – 2,5Hp 21,100,000
MÁY LẠNH TOSHIBA – SẢN XUẤT TẠI MALAYSIA – NHẬT - BẢO HÀNH 1 NĂM
Model Công suất máy lạnh giá tiền Ghi chú
Máy lạnh Toshiba 10N3KPX 1 ngựa – 1Hp 8,100,000 Loại thường
Máy lạnh Toshiba 13N3KPX 1,5 ngựa – 1,5Hp 10,650,000
Máy lạnh Toshiba 18N3KPX 2 ngựa – 2Hp 14,800,000
Máy lạnh Toshiba 24SKPX 2,5 ngựa – 2,5Hp 18,400,000
Máy lạnh Toshiba 10N3KCV  1 ngựa – 1Hp 10,950,000 Inverter
Máy lạnh Toshiba 13N3KCV 1,5 ngựa – 1,5Hp 12,950,000
Máy lạnh Toshiba 18N3KCV  2 ngựa – 2Hp 18,200,000
MÁY LẠNH SUMIKURA – SẢN XUẤT TẠI MALAYSIA – NHẬT - BẢO HÀNH 2 NĂM
Model Công suất máy lạnh Giá tiền Ghi chú
Máy lạnh Sumikura APS-092 1 ngựa – 1Hp 5,100,000 Loại thường
Máy lạnh Sumikura APS-120 1,5 ngựa – 1,5Hp 6,800,000
Máy lạnh Sumikura APS-180 2 ngựa – 2Hp 9,900,000
Máy lạnh Sumikura APS-240 2,5 ngựa – 2,5Hp 14.300.000
MÁY LẠNH LG – SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM – HÀN QUỐC - BẢO HÀNH 2 NĂM
Model Công suất máy lạnh Giá tiền Chú thích
máy lạnh LG S09ENA 1 Ngựa – 1Hp 6,100,000 Loại Thường
máy lạnh LG S12ENA 1,5 Ngựa – 1,5Hp 7,450,000
máy lạnh LG S18ENA 2 Ngựa – 2Hp 11,700,000
máy lạnh LG S24ENA 2,5 Ngựa – 2,5Hp 16,950,000
máy lạnh LG V10ENA 1 Ngựa – 1Hp 7,900,000 Inverter
máy lạnh LG V13ENA 1,5 Ngựa – 1,5Hp 9,600,000
MÁY LẠNH SAMSUNG – SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN – HÀN QUỐC - BẢO HÀNH 2 NĂM
Model Công suất máy lạnh Giá rẻ Chú thích
máy lạnh Samsung AS09TWQN 1 Ngựa – 1Hp 5,950,000 Loại thường
máy lạnh Samsung AS12TWQN 1,5 Ngựa – 1,5Hp 7,350,000
máy lạnh Samsung AS18TWQN 2 Ngựa – 2Hp 11,200,000
máy lạnh Samsung AS24UUMN 2,5 Ngựa – 2,5Hp 14,500,000
MÁY LẠNH REETECH – SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM - BẢO HÀNH 1 NĂM
Model Công suất máy lạnh Giá rẻ Chú thích
máy lạnh Reetech RT9-DD 1 Ngựa – 1Hp 5,300,000 Bảo hành 5 năm cho máy nén

Loại thường

máy lạnh Reetech RT12-DD 1,5 Ngựa – 1,5Hp 6,600,000
máy lạnh Reetech RT18 -CA 2 Ngựa – 2Hp 9,200,000
máy lạnh Reetech RT24 – BN 2,5 Ngựa – 2,5Hp 13,300,000
MÁY LẠNH SANYO – SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC – BẢO HÀNH 2 NĂM
Model Công suất máy lạnh giá tiền Chú thích
máy lạnh Sanyo K9AGSL 1 Ngựa – 1Hp 5,650,000 Loại Ion
máy lạnh Sanyo KC12AGSL 1,5 Ngựa – 1,5Hp 7,200,000
máy lạnh Sanyo KCRV12AG 1,5 Ngựa – 1,5Hp 9,150,000 Loại Inverter
máy lạnh Sanyo KCRV18AG 2 Ngựa – 2Hp 12,500,000
máy lạnh Sanyo KCRV22AG 2,5 Ngựa – 2,5Hp 14,850,000
MÁY LẠNH CARRIER – SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN – MỸ - BẢO HÀNH 2 NĂM
Model Công suất máy lạnh giá tiền Chú thích
máy lạnh Carrier CSR010 1 Ngựa – 1Hp 7,500,000 Loại thường
máy lạnh Carrier CSR013 1,5 Ngựa – 1,5Hp 9,250,000
máy lạnh Carrier CSR018 2 Ngựa – 2Hp 13,300,000
máy lạnh Carrier CSR024 2,5 Ngựa – 2,5Hp 16,350,000
máy lạnh Carrier CVSR010 1 Ngựa – 1Hp 9,800,000 Inverter
máy lạnh Carrier CVSR013 1,5 Ngựa – 1,5Hp 11,800,000
MÁY LẠNH NAGAKAWA – SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM - BẢO HÀNH 2 NĂM
Model Công suất máy lạnh giá tiền Chú thích
máy lạnh Nagakawa NS-C102 1 Ngựa – 1Hp 5,100,000 Loại thường
máy lạnh Nagakawa NS-C12AK 1,5 Ngựa – 1,5Hp 6,200,000
máy lạnh Nagakawa NS-C18AK 2 Ngựa – 2Hp 8,800,000
máy lạnh Nagakawa NS-C24AK 2,5 Ngựa – 2,5Hp 11,850,000
máy lạnh Nagakawa NIS – C901  1 Ngựa – 1Hp 6,100,000 Inverter
máy lạnh Nagakawa NIS – C121  1,5 Ngựa – 1,5Hp 7,200,000
MÁY LẠNH MITSUBISHI ELECTTRIC – SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN – NHẬT - BẢO HÀNH 1 NĂM
Model Công suất máy lạnh Giá bán Chú thích
Máy lạnh mitsubishi Electric H10VC 1 Ngựa – 1Hp 6,500,000 Loại thường
Máy lạnh mitsubishi Electric GF13VC 1,5 Ngựa – 1,5Hp 8,400,000
Máy lạnh mitsubishi Electric F18VC 2 Ngựa – 2Hp 12,600,000
Máy lạnh mitsubishi Electric F24VC 2,5 Ngựa – 2,5Hp 17,250,000
Máy lạnh mitsubishi Electric GH10VA 1 Ngựa – 1Hp 9,700,000 Inverter
Máy lạnh mitsubishi Electric GC13VA 1,5 Ngựa – 1,5Hp 11,700,000
MÁY LẠNH MIDEA – SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM -TRUNG QUỐC - BẢO HÀNH 2 NĂM
Model Công suất máy lạnh giá tiền Chú thích
Máy lạnh midea MSM-09CR 1 Ngựa – 1Hp 4,800,000 Loại thường

Bảo hành 5 năm cho máy nén

Máy lạnh Midea MSM-12CR 1,5 Ngựa – 1,5Hp 5,850,000
Máy lạnh Midea MSM-18CR 2 Ngựa – 2Hp 9,250,000

Ghi chú
– Giá máy đã có tiền thuế VAT.
– Giá đã bao gồm tiền vận chuyển nội thành.
– Vui lòng liên hệ để xin giá chi tiết.
– Cam kết giá rẻ nhất có thể.
– Cam kết máy mới 100%

About these ads

One thought on “GIÁ TIỀN MÁY LẠNH DAIKIN , PANASONIC, LG , SAMSUNG, REETECH , SANYO, CARRIER, NAGAKAWA, MITSUBISHI | 2013

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s